SweetMuslimah.com

Mereka Yang Sudi Membaca

Home » , , , » SOALAN PRA 3112 (PENGLIBATAN IBU BAPA)-Struktur dan Esei#5

SOALAN PRA 3112 (PENGLIBATAN IBU BAPA)-Struktur dan Esei#5

SOALAN PRA 3112 (PENGLIBATAN IBU BAPA)-
Struktur dan Esei#5


1.       Terangkan dengan jelas penglibatan keluarga di sekolah.
-          Program sukarela di sekolah
-          Membantu dan menyokong pembelajaran anak disekolah
-          Penglibatan dalam komuniti seperti jamuan makan, Fmily night, carnival jual beli dan ptluct dinner.
-          Pengetahuan keibubapaan ( workshop, libraries material centers, training program )
-          Perhubungan antara sekolah dan rumah ( telephones hotline, support service like babysitter)
-           
2.       Impak penglibatan keluarga dalam aktiviti prasekolah.
-          Menjimatkan dari segi kewangan dan masa guru.
-          Anak
-anak akan lebih bermotovasi.
-          Menyokong pembelajaran anak-anak
-          Bertukar-tukar idea dan pendapat dengan guru prasekolah.
-          Mengeratkan hubungan silaturrahim antara ibubapa dengan pihak sekolah.

3.       Proses penyelesaian masalah kanak-kanak
Proses penyelesaian masalah terbahagi kepada tiga tahap utama. Tahap-tahap ini meliputi berikut:
Tahap Permulaan
o   Persediaan diri
o   Pembentukan perhubungan rapo
o   Pengumpulan maklumat klien secara menyeluruh
Tahap Pertengahan
o    Pengumpulan maklumat dengan lebih terperinci
o   Pembentukan dan implementasi rancangan tindakan / intervensi relevan dengan permasalahan klien

Tahap Penamatan
o   Penilaian terhadap rancangan tindakan atau intervensi yang diberikan
o   Menamatkan proses pertolongan

4.       Faktor kanak-kanak membawa didiplin negative
-          Baka dan keturunana
-          Didikan keluarga dan ibubapa
-          Pengaruh media massa dan eletronik
-          Kurang didikan agama
-          Pengauh rakan sebaya
-          Budaya keluarga
-          Faktor keruntuhan keluarga

5.       Contoh aktiviti yang boleh disumbangkan oleh komuniti
-          Melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran
-          Melaksanakan aktiviti gotong goyong melibatkan komuniti
-          Melaksanakan jamuan makan
-          Memberi sumbangan kewangan kepada prasekolah
-          Parents support group
-          Home learning support

6.        Nama agensi yang terlibat diri dan boleh memberi sumbangan kepada prasekolah
-          Hospital kerajaan ( Kementerian Kesihatan Malaysia ) – program gigi dan suntikan
-          Permodalan Nasional Berhad
-          Bank Pertanian Malaysia ( Patriot Muda )
-          Colgate Sdn Bhd.

7.       Perubahan bentuk keluarga masa kini.
-          Keluaga besar ( Nuklear ) kepada keluarga kecil ( nucleus )
-          Ibu dan bapa tidak tinggal sebumbung ( factor keluarga )

8.       Fungsi utama keluarga menurut white coleman.

9.       Bagaimana guru dapat tangani pengekalan tingkah laku
-          Shaping
-          Ganjaran
-          Puji pujian
-          Penetapan disiplin dan peraturan kelas.

10.   Aktiviti yang dapat menimulkan keserasian dan dan membentuk tabiat dalam diri kanak-kanak
-          Bercerita
-          Berlakon
-          Aktiviti kumpulan : main pondok-pondok
-          Circle time

11.   4 cara membentuk konsep diri yang positif
-          Member dorongan dan sokongna dan usaha pembelajaranya
-          Memupuk nilai-nilai yang baik daripada guru dan rakan-rakan
-          Member peluang kepada kanak-kanak memainkan peranan yang penting
-          Mengajar kanak-kanak mengiku kebolehan mereka supaya mereka menikmati pengalaman pembelajaran Berjaya dan seterusnya meningkatkan penghargaan diri dan keyakinan
-          Menggalakan interaksi positif dalam rakan sebaya.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jom Baca...Terhangat Di Blog Chegu Zubir