SweetMuslimah.com

Mereka Yang Sudi Membaca

Home » , , » SOALAN PRA 3112 (PENGLIBATAN IBU BAPA)-Struktur dan Esei#6

SOALAN PRA 3112 (PENGLIBATAN IBU BAPA)-Struktur dan Esei#6

SOALAN PRA 3112 (PENGLIBATAN IBU BAPA)-
Struktur dan Esei#6


1.       A. Terangkan 4 cara yang membentuk konsep diri positif
             
             
B. 4 agen sosialisasi yang penting
-          Ibubapa
-          Sekolah
-          Guru
-          Rakan-rakan

2.       A. Fungsi utama keluarga
-           Fungsi Keagamaan
Dalam keluarga dan anggotanya fungsi ini perlu didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
-          Fungsi Sosial Budaya
Fungsi ini memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan, sehingga dalam hal ini diharapkan ayah dan ibu untuk dapat mengajarkan dan meneruskan tradisi, kebudayaan dan sistem nilai moral kepada anaknya.
-           Fungsi Cinta kasih
Hal ini berguna untuk memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya serta hubungan kekerabatan antar generasi, sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Cinta menjadi pengarah dari perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap yang bijaksana.
-           Fungsi Melindungi
Fungsi ini dimaksudkan untuk menambahkan rasa aman dan kehangatan pada setiap anggota keluarga.
-          Fungsi Reproduksi
Fungsi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan takwa.
-          Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan
Fungsi yang memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa yang akan datang.
-          Fungsi Ekonomi
Sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

2.       B. 5 Cara keluarga dan komuniti dapat membantu kanak-kanak sihat
-          Pengamalan budaya hidup sihat dalam keluarga
-          Keluarga dan komuniti menjadi contoh kepda kanak-kanak
-          Keluarga mengamalkan pemakanan yang sihat dan baik
-          Kamuniti mengadakan program sokongan seperti  aktiviti riadah

3.       A. Peranan guru dalam mengurus aktiviti dalam dan luar prasekolah.
-          Guru sebagai pembimbing
-          Guru sebagai pemudahcara
-          Guru sebagi pengurus
-          Guru sebagi pengurus kewangan
-          Guru sebagai perancang

3.       B.  5 cara ibubapa menyumbang kepada prasekolah.
( jawpan seperti diatas @ logic akal )

4.       A. 5  sumber kom uniti yang boleh menyumbang kepada pendidikan prasekolah kepada agensi kerajaan
( tak paham solan : sory )

4.        B. 5 aktiviti yang boleh dirancang  bersama prasekolah.
-          Lawatan ke  tempat menarik
-          Jamuan makan awal dan akhi tahun @ majlis hari jadi
-          Majlis konvokesyen
-          Aktiviti gotong royong
-          Fair and bazaar
-          Newsletter
Esei

1.       A 5 faktor yang memberi kesan  kepada  disiplin negative
o   Baka dan keturunana
o   Didikan keluarga dan ibubapa
o   Pengaruh media massa dan eletronik
o   Kurang didikan agama
o   Pengauh rakan sebaya
o   Budaya keluarga
o   Faktor keruntuhan keluarga

2.       5 Langkah bagi mengatasi tingkahlaku yang tidak diterima bagi kanak-kanak prasekolah
o   Shaping
o   Token ekonomi
o   Time out
o   Ganjaran
o   Puji-pujian
o   Model dan contoh
o   Cerita – cerita teladan
o   Penetapan disiplin dan menguatkuasaan peraturan

3.       5 pendekatan yang mengurangkan ketakutan kanak-kanak
o   Attachment guru
o   Abaian
o   Membiasa kanak-kanak untuk bercakap di hadapan kawan-kawan
o   Guru mengajar bagimana berkomunikasi dan bersosial
o   Shaping : positif word


4.       Ciri –ciri keibubapaan autoritatif.
Pendekatan Autoritatif
Ibu bapa mesra dengan anak-anak dan menerima mereka dengan baik serta dalam masa yang sama memberi kebebasan kepada anak-anak. Mengikut Baumrind (1971), ibu bapa autoritatif menggunakan budibicara mereka dalam mengawal dan mendisiplin anak-anak supaya dapat disesuaikan dengan keperluan mereka. Ibu bapa menerangkan sebab atas segala tindakan dan sentiasa menjelaskan tentang harapan dan permintaan mereka yang perlu difahami oleh kanak-kanak tetapi boleh bertolak ansur dalam hal demikian itu. Di samping itu ibu bapa juga sentiasa memberi pertimbangan kepada pendapat atau maklum balas daripada anak-anak.
Ibubapa autoritatif mahu anak-anak mereka hidup bahagia dan mengawal hidup mereka sendiri dan sebagai ibu bapa mereka membantu dari segi persediaan menjadi dewasa yang mempunyai kebebasan. Bersedia mendengar dan mendidik anak-anak dengan tegas supaya anak-anak mereka.Didikan seperti ini akan menjadikan anak-anak cenderung menjadi egen sosial yang aktif dan mempunyai daya usaha, boleh berdikari, disiplin yang tinggi, bertanggungjawab, boleh berfikir untuk diri sendiri dan berpegang teguh kepada nilai dan prinsip hidup.


5.       5 faedah peglibatan ibubapa kepada guru
o   Menyokong p&p dalam bilik drajah
o   Memberi idea dan cadangan kepada guru-guru
o   Mremudahkan pengurusan guru
o   Perancangan tahunan dapat dilaksanakan dengan mudah
o   Mengeratkan hubungan ibubap dan guru


6.       5 Halangan ibubapa terlibat aktif dengan prasekolah
o   Tidak tahu bagimana untuk terlibat: tiada info @ jemputan daripada guru
o   Kekangan masa :ibubapa bekerja
o   Sikap dingin guru tidak mahu campur tangan guru dalam aktiviti prasekolah
o   Hubungan pihak sekolah ( pentadbir ) yang kurang baik dengan ibubapa.
o   Tiada perbincangan antara guru dan ibubapa.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jom Baca...Terhangat Di Blog Chegu Zubir