SweetMuslimah.com

Mereka Yang Sudi Membaca

Home » , , » Soalan dan Jawapan Prasekolah 3111- Penilaian dan Pentaksiran Bahagian Esei #1

Soalan dan Jawapan Prasekolah 3111- Penilaian dan Pentaksiran Bahagian Esei #1

Soalan dan Jawapan Prasekolah 3111- Penilaian dan Pentaksiran  
Bahagian Esei #1

1)    Perkara yang perlu dirancang sebelum melaksanakan penaksiran
·         Tujuan mentaksir
·         Tahu apakah konstruk ditaksir
·         merujuk KSPK
·         Tentukan bila hendak mentaksir
·         Tentukan Insrumen (aktiviti @ strategi ) yang akan digunakan
·         Tentukan Tempoh pemerhatian

2)    5 Kelemahan memungut data secara temubual
·         Kesahan maklumat tidak dapat dikenalpasti
·         Tidak semua maklumat dapat dikumpul
·         Sukar mendapat kerjasama daripada responden
·         Melibatkan masa yang panjang
·          
3)    5 Perkara yang perlu diberi perhatian dalam penyediaan senarai semak
·         Sesuatu tingkahlaku dapat diperhatikan
·         Kekerapan sesuatu tingkahlaku berlaku
·         Sesuatu yang dikehendaki telah berlaku
·         Konsruk yang ingin dinilai
·         Standard prestasi dan kriteria ditulis dengan jelas
·         Instrumen dan aktiviti yang digunakan
·         Skor digunakan angka @ simbol


4)    Perkara utama semasa membuat analisis
·         Mengambil kira aspek-aspek dalam tunjang
·         Membaca dengan teliti semua data yang diperoleh daripada hasil pemerhatian
·         Catatan dibuat ke atas setiap hasil kerja murid yang telah dipilih setelah dianalisis dan dinilai
·         Membuat rumusan kepada pemerhatian yang dilaksanakan
·         Mencadangkan bimbingan / peneguhan yang perlu diambil
5)    Mengapakah tindakan susulan penting kepada penilaian
·         Meningkat kemahiran murid yang mencapai matlamat @ konsruk yang dinilai
·         Memberi bimbingan (pemulihan) kepada murid yang lemah
·         Memperbaiki teknik pengajaran
·         Membantu meningkatkan mutu pengajaran
·         Menentukan aras kemajuan murid dalam pembelajaran
·         Melakukan aktiviti yang sesuai dengan penilai kemudian dibuat untuk melihat perkembangan seterusnya
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jom Baca...Terhangat Di Blog Chegu Zubir