SweetMuslimah.com

Mereka Yang Sudi Membaca

Home » , , , » Soalan dan Jawapan Prasekolah 3111- Penilaian dan Pentaksiran Bahagian Esei #2

Soalan dan Jawapan Prasekolah 3111- Penilaian dan Pentaksiran Bahagian Esei #2

Soalan dan Jawapan Prasekolah 3111- Penilaian dan Pentaksiran  
Bahagian Esei #2


1)    Langkah yang perlu dititkberat melalui pemerhatian
·         Tahu konstruk yang ingin diperhatikan @ ditaksir
·         Rujuk standard prestasi dan kriteria dalam KSPK
·         Tentukan bila hendak mentaksir
·         Tentukan tempoh pemerhatian
·         Perlu mengambil kira halangan yang bekal dilalui
·         Menggunakan langkah permerhatian yang sistematik
·         Membuat pemerhatian secara berterusan
·         Pemerhatian secara autentik tentang kanak-kanak yang ingin dinilai
2)    Rancang garis panduan untuk merekod hasil kerja
·         Menggunakan penilaian formatif dan penilaian sumatif
·         Melihat perkembangan murid melalui hasil kerja murid tersebut
·         Penilaian dibuat dari pelbagai dimensi
·         Penilaian dibuat melalui hasil kerja metakognitif dan kerjasama dalam kumpulan
·         Refleksi yang nyata tentang hasil pembelajaran yang dikenalpasti dalam kurikulum sebenar yang mana dipelajari oleh murid
3)    5 Perkara yang menjadi penghalang kepada penganalisisan data yang tepat
·         Kesilapan membuat pemerhatian
·         Pemerhatian yang tidak berterusan
·         Hasil kerja murid tidak mengikut konsruk yang diperlukan
·         Guru tidak membuat semakan bagi setiap hasil kerja murid
·         Guru tidak mempunyai kemahiran, pengetahuan dan kepakaran pada ilmu pentaksiran
·         Kekurangan dari segi waktu dan tenaga
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jom Baca...Terhangat Di Blog Chegu Zubir